_

اطلاعات فنی سیستمهای آترین

مشخصات فنی سیستمهای دربازکن اتوماتیک مدل ATRIN از این قرار است:

جدول مشخصات فنی                                                                                                                            Technical data
ولتاژ ورودی ۲۳۰V ac    ۵۰Hz Power supply
ولتاژ ورودی موتور ۲۴V dc – Motor power supply
توان موتور ۱۰۵w Motor power
حد اکثر جریان ورودی موتور ۵A Max. motor input current
جریان ورودی موتور در حالت بی باری ۰.۵A No load motor current
توان مصرفی موتور در حالت بی باری ۱۲w No load motor power
دمای کارکرد -۲۰°c ÷ +۵۵°c Operating temperature
سرعت حرکت بازو ۲۰mm/s Speed
وزن بازو ۸kg Automation weight
نیروی مستقیم بازو ۱۲۰۰N Thrust rate
حداکثر زاویه باز شدن درب ۱۳۵° (ATRIN500) Max. opening

 

نحوه اتصال تجهیزات سیستمهای آترین و نوع کابل مورد نیاز جهت ارتباط این تجهیزات در شکل زیر نمایش داده شده است:

جدول ابعاد نصب بازوهای سیستم بر اساس هر یک از سه مدل از قرار زیر می باشد :

ATRIN 500 ATRIN 400 ATRIN 300
حداکثر وزن هرلنگه درب ۵۰۰ kg ۴۰۰ kg ۳۰۰ kg Gate max. weight
حداکثر طول هر لنگه درب ۵ m ۴ m ۳ m Gate max. length
حداقل مقدار A (با زاویه D=90° ) ۸۰ mm ۸۰ mm ۸۰ mm A min. (at D=90°)
مقدار مناسب A ۱۴۰ mm ۱۲۰ mm ۱۱۰ mm A recommended
حداکثر مقدار B (در شرایط A=80mm ) ۳۵۰ mm ۲۷۰ mm ۱۹۰ mm B max. (at A=80mm)
مقدار مناسب B ۲۶۰ mm ۲۰۰ mm ۱۶۰ mm B recommended
حداکثر مقدار C ۳۰۰ mm ۲۲۰ mm ۱۴۰ mm C max.
حداکثر مقدار D (با شرایط AوB خاص) ۱۳۵° ۱۱۵° ۹۵° D max. (in special A&B)
مقدار متوسط E ۸۳۰ mm ۷۴۰ mm ۶۵۰ mm E mid.
مقدار متوسط F ۹۰۰ mm ۸۱۰ mm ۷۲۰ mm F mid.
حداقل مقدار G (در زاویه باز شو D=90°) ۱۱۵ mm ۱۱۵ mm ۱۱۵ mm G min. (at D=90°)
_

نمونه تصاویر

نمونه تصاویر نصب اصولی جک های آرینا